Antropologi, humanekologi och pengarnas magi

Alf Hornborg: Vår kollektiva rörelse mot katastrof är i sista hand inte en konsekvens av hur ekonomer tänker utan av hur de pengar är utformade som formar deras tänkande. Inget av de hundratals förslag på ekonomiska reformer som jag har stött på utmanar allsyftespengarnas grundläggande logik. Men mänsklighetens (eller åtminstone civilisationens) möjligheter att överleva antropocen hänger på om vi kan utforma dem på ett mera hållbart sätt – om vi kan bli herrar över den artefakt som har blivit herre över oss. Fortsätt läsa Antropologi, humanekologi och pengarnas magi