Det sociala arbetets marknadsplats – en flanerande professors betraktelser

Magnus Dahlstedt: Innan föredraget flanerar jag med etnografens blick runt, tittar på folk, följer deras rörelseschema. Så småningom går det alltmer upp för mig. Det jag under lång tid ägnat mig åt att undersöka uppenbarade sig, mitt framför mig: den alltjämt pågående omvandlingen av samhället – däribland det sociala arbetet – till marknad. Fortsätt läsa Det sociala arbetets marknadsplats – en flanerande professors betraktelser