Välkommen till Antroperspektiv! En ny blogg från Sveriges Antropologförbund (SANT)

Antroperspektiv tar med läsaren bakom kulisserna på aktuella händelser för att skapa en djupare förståelse för vad som sker i dagens komplexa och diversifierade värld. Våra skribenter är antropologer som har gedigna fälterfarenheter bland människor och på platser som ofta figurerar i nyhetsmedia och den offentliga debatten både i Sverige och globalt. Alternativt har antropologerna som skriver här kunskap om ämnen som hamnat i media-skuggan men som likväl är viktiga för att förstå svensk såväl som global kultur, politik och vardagsliv.

Antroperspektiv är Sveriges Antropologförbunds (SANT) blogg. Om du vill veta mer om oss så besök vår hemsida eller följ oss på Facebook.

Blogg-redaktörer: Eren Zink and Nina Gren för SANT-styrelsen

Nina Gren disputerade i socialantropologi 2009 vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har främst handlat om palestinskt flyktingskap och följderna av politiskt våld. 2015 publicerade hon en monografi som bygger på långvariga fältstudier i ett palestinskt flyktingläger: ”Occupied Lives -Maintaining Integrity in a Palestinian Refugee Camp in the West Bank”, American University in Cairo Press.

Eren Zink disputerade i kulturantropologi 2011 vid Uppsala universitet. År 2013 publicerade han ”Hot Science, High Water: Assembling Nature, Society and Environmental Policy in Contemporary Vietnam” med NIAS Press. Erens senaste forskning handlar om internationellt forskningssamarbete inom medicin och jordbruk i i tre afrikanska länder.