Skriv en artikel i Antroperspektiv!

Så skriver du en text och skickar in till oss.

Mejladress: antroperspektiv@gmail.com
Redaktörer: Katarina Graffman och Haris Agic

Vi läser alla texter vi får in med ambition att ge ett svar inom högst en vecka. Vi prioriterar följande texter:

Texter på svenska.

Texter som tillgängliggör antropologiska perspektiv för en bred allmänhet.

Texter som innehåller intressanta resonemang som är relevanta för aktuella samhällsfrågor som exempelvis inkludering, konsumtion och marknad, klimat och miljö, kultur och hälsa, hållbarhet, psykisk ohälsa, utanförskap, minoriteters och urinvånares rättigheter, gentrifiering och dylikt.

Texter som erbjuder nya infallsvinklar.

Texter som gör upp med rådande förgivettagna sanningar.

Texter som synliggör antropologins styrkor.

Vi välkomnar reflektioner från fältarbete.

Vi välkomnar artiklar om tillämpad antropologi.

Texten ska vara väl underbyggd med konkreta belysande exempel och med tydlig plot – problemformulering, analys och slutsats.

Antroperspektiv är inte en akademisk tidning. Således publicerar vi inte referenser, varken i löptext eller i form av referenslistor. Syftet med detta är att våra texter ska vara lättillgängliga till en bred målgrupp.

Vi arvoderar inga texter.

Textlängd
Vi arbetar med tre olika textlängder:
• Notis: 1 500 tecken (inklusive mellanslag)
• Krönika: 4 000 tecken (inklusive mellanslag)
• Essä: 10 000 tecken (inklusive mellanslag)

Mejla oss texten inklistrad i mejlet eller som bifogad Word-fil. Ange alltid vad texten handlar om och glöm inte att skicka med titulering/befattning och kontaktuppgifter.

Bilder
Bifoga en proträttbild i bra kvalitet. Önskar du få med fler bilder (exempelvis fotografier från fältarbetet) kan du skicka max 1 för Notis, 3 för Artikel och 5 för essä.

Övrigt
Vi vill ha texter utan förkortningar. Mindre språkliga förtydliganden och förbättringar görs av oss. Större ändringar i texten görs i samstämmighet med skribenten i fråga.

Vi ser fram emot din text!

Katarina Graffman och Haris Agic
Antroperspektivs redaktion

Foto: Florian KlauerUnsplash