Observationer, reflexivitet och kulturanalys – etnografi som superkraft inom hälso- och sjukvårdsforskning

Emma Lindblad: Forskningsfrågor inom hälso-och sjukvård kommer ofta från personer som i sin professionella roll har sett något som antingen rör den egna professionen eller som rör patienter. Men många gånger kan det vara svårt att komma förbi det vi tar för givet när vi verkar i vår professionella miljö. Medicin, precis som allt annat, har sin speciella historia, kultur och identitet som formar vad människor ser och vilka frågor som ställs. Fortsätt läsa Observationer, reflexivitet och kulturanalys – etnografi som superkraft inom hälso- och sjukvårdsforskning

Att läsa böcker och följa förfädernas spår

Sverker Finnström: Skärmar i alla ära, men det är svårt att slå läsupplevelsen med en bok i ena handen och en blyertspenna i den andra. I bokhögens tillfälligheter ser man ibland oväntade historier och paralleller. Ibland närvarar våra antropologiska förfäder, som osynliga medläsare, vakandes över våra axlar. Fortsätt läsa Att läsa böcker och följa förfädernas spår

Antropologi då och nu

Ulf Hannerz: På sin tid diskuterades ”tredje uppgiften”, samverkan med det omgivande samhället – de som finner sina yrkessysslor vid högskolor och universitet ska först och främst forska, och för det andra undervisa studenter, men de bör också nå ut, upplysa och samarbeta med folk utanför den akademiska världen. Och rentav skriva något på svenska för dem ibland. Fortsätt läsa Antropologi då och nu

När goda intentioner slår fel – nyanlända flyktingars erfarenheter av Etableringsprogrammet

Nina Gren: I en kontorsbyggnad nära stadens centrum fylls ett stort rum med människor. De samlas runt tre olika personer – tolkarna mellan svenska och arabiska, svenska och dari eller svenska och somaliska. En medelålders blond kvinna presenterar sig som Fredrika Lundgren och hon delar ut broschyrer och gratulerar alla i rummet till att ha fått asyl. Sedan följer lite allmän information om Arbetsförmedlingen och … Fortsätt läsa När goda intentioner slår fel – nyanlända flyktingars erfarenheter av Etableringsprogrammet

Matching Reading to Energy Levels: Reading Strategies of a PhD Student in Anthropology

Anders Norge Lauridsen: Not that long ago, one of my supervisors held an informal presentation about his reading strategies. It was part of a series of lunch seminars for PhD students themed “Academia Behind the Scenes”, and although “reading strategies” may not emanate sexiness, it turned out to attract quite a bit of attention. After all, we are all, both at the PhD level and … Fortsätt läsa Matching Reading to Energy Levels: Reading Strategies of a PhD Student in Anthropology

Life of the Upgraded Human Being

Karin Olsson: This past year, Swedish news and public debate has been focused on the elderly population; one of the groups most vulnerable to becoming seriously ill if infected by the Corona virus. Discussions have been centred on how, and to what extent, we as a society should protect this large part of the population from getting ill. The general consensus has been that we … Fortsätt läsa Life of the Upgraded Human Being

Putting anthropology to use: Insights from researching violence prevention interventions in Mumbai’s urban poor neighborhoods

Ketaki Hate and Proshant Chakraborty: Image, Adam Cohen, Creative Commons. A celebration of World Anthropology Day 2021 at the School of Global Studies, University of Gothenburg For World Anthropology Day 2021, the Dept. of Anthropology at the School of Global Studies organized a panel with Ketaki Hate and Proshant Chakraborty, which was moderated by Prof Maris Gillette. Ketaki, Proshant and Maris spoke with anthropology students … Fortsätt läsa Putting anthropology to use: Insights from researching violence prevention interventions in Mumbai’s urban poor neighborhoods

Infrastructuralizing outer space, un-earthing anthropology

Chakad Ojani: On October 14, 2020, the Swedish government announced its decision to grant 90 million SEK to support the expansion of Sweden’s space center and rocket-launching site Esrange, located some 40 kilometers east of Kiruna in the very north of the country. The contribution is part of a larger investment in the modernization of the space center, which began in 2015 and now adds … Fortsätt läsa Infrastructuralizing outer space, un-earthing anthropology

Moving between Anthropology, Activism and Art

Bartira Fortes: Street Art of Marielle Franco by Rodrigo Rizo Art in its broad spectrum – visual, sonorous, literary, or performative – have offered anthropological research a laboratory for the study of social relations. On the other hand, art has come to occupy a space long associated with anthropology (Marcus & Myers, 1995). Foster (1996) explains that this development constitutes a series of shifts in … Fortsätt läsa Moving between Anthropology, Activism and Art

Den närvarande antisemitismen – iakttagelser under ett socialantropologiskt fältarbete i Stockholm

Anna Sarri Krantz: I samband med Förintelsens minnesdag råder en febril rapportering av de överlevandes vittnesmål, barnbarnens publika berättelser om deras far- och morföräldrars minnen och intervjuer med offentliga personer som framför budskapet att vi alla ska minnas Förintelsens fasor. Men när det har gått några veckor och månader riktas massmedias strålkastarljus mot ett annat håll. Kvar finns bara den samtida antisemitismen och ett närvarande … Fortsätt läsa Den närvarande antisemitismen – iakttagelser under ett socialantropologiskt fältarbete i Stockholm