Observationer, reflexivitet och kulturanalys – etnografi som superkraft inom hälso- och sjukvårdsforskning

Emma Lindblad: Forskningsfrågor inom hälso-och sjukvård kommer ofta från personer som i sin professionella roll har sett något som antingen rör den egna professionen eller som rör patienter. Men många gånger kan det vara svårt att komma förbi det vi tar för givet när vi verkar i vår professionella miljö. Medicin, precis som allt annat, har sin speciella historia, kultur och identitet som formar vad människor ser och vilka frågor som ställs. Fortsätt läsa Observationer, reflexivitet och kulturanalys – etnografi som superkraft inom hälso- och sjukvårdsforskning