Antropologi vid svenska lärosäten 

Antropologer är även verksamma vid andra svenska lärosäten, bland annat vid Malmö högskola och vid Södertörns högskola.