Antropologi i Sverige

Antropologi vid svenska lärosäten 

Antropologer är även verksamma vid andra svenska lärosäten, bland annat Linköpings universitet, Karlstads universitet, Malmö högskola, Södertörns högskola, Handelshögskolan och KTH.