Antroperspektiv tar med läsaren bakom kulisserna på aktuella händelser för att skapa en djupare förståelse för vad som sker i dagens komplexa och diversifierade värld. Våra skribenter är antropologer som har gedigna fälterfarenheter bland människor och på platser som ofta figurerar i nyhetsmedia och den offentliga debatten både i Sverige och globalt. Alternativt har antropologerna som skriver här kunskap om ämnen som hamnat i media-skuggan men som likväl är viktiga för att förstå svensk såväl som global kultur, politik och vardagsliv.

Om du vill skriva för bloggen eller kommentera ett tidigare inlägg kontakta redaktörerna via kontakt sidan.

Antroperspektiv är Sveriges Antropologförbunds (SANT) blogg. SANT är en rikstäckande organisation som skapades 1991. SANTs syfte är att ugtöra ett forum för antropologi i Sverige. SANT ska främja både den vetenskapliga utvecklingen och utbildningen inom antropologin och dess tillämpningsområde, bevaka antropologers intressen som yrkeskår samt sprida information om och verka för en ökad förståelse inom universiteten, hos myndigheter och bland allmänheten för antropologi som samhälls- och kulturvetenskap. Om du vill veta mer om oss så besök vår hemsida eller följ oss på Facebook.

Blogg-redaktörer:

Susanne Åsman är forskare och lärare i socialantropologi vid Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet.

Karin Ahlberg är forskare och lärare i socialantropologi vid Stockholms universitet.

sant-logga